Boendeservice

Ska du flytta in?

Inflyttningsdag
Inflyttning sker från klockan 13:00 första vardagen i månaden. Dvs. infaller den första dagen i månaden på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning istället ske närmast efterföljande vardag.
Nycklar
Nycklarna hämtar du ut på vårt kontor på Svartmangatan 16 mellan klockan 13.00-15:00 på inflyttningsdagen. Kom ihåg att ta med giltig legitimation. Har du inte möjlighet att hämta ut nycklarna på nämnda tid går det bra att komma en annan dag efter inflyttningsdagen på våra ordinarie öppettider.

Om du inte själv har möjlighet att hämta ut dina nycklar kan du skicka ett ombud. Då behöver du fylla i en fullmakt som ombudet tar med sig
tillsammans med sin legitimation och ett foto på din legitimation.
Blanketter:

Fullmakt
Power of attorney

Hyresavier
Du hittar dina hyresavier på Mina sidor på Nationsgardarna.se runt den 25:e varje månad. Månadshyran betalas alltid i förskott. För de bostäder där vatten/el förbrukning ej ingår men Stiftelsen tillhandahåller detta kommer detta att debiteras på hyresavierna med två månaders förskjutning.

Vid inbetalning anges endast OCR-numret i meddelande-raden. I annat fall kan din betalning inte registreras. Efter betalning kan det ta upp till en vecka innan betalstatus för avin uppdateras till ”betald” på Mina sidor. För fullständig betalningsinformation och specifikation vänligen klicka på ”ladda ner som PDF”.

Du får ett mail när du har fått en ny avi. Om du inte får mail vänligen kontrollera att dina aviseringsinställningar för webbavi är inställd på e-post på ”mina kontaktuppgifter” då du är inloggad.
Hemförsäkring
Det är viktigt att din hemförsäkring gäller under hela din hyrestid. Hyrestiden framgår på ditt hyreskontrakt. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörda i en brand samt täcka för skador på fastigheten som du eventuellt orsakar.
El- och vattenförbrukning
Elförbrukning:

Om elförbrukningen ingår i månadshyran eller ej framgår av ditt hyreskontrakt.

Svartman, Triangeln och Observatoriet:
Om du har tecknat ett hyreskontrakt på en lägenhet på någon av dessa områden behöver du i god tid innan inflyttning teckna ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Detta behövs för att få tillgång till el i lägenheten.

Upplands Energi AB erbjuder dig med bostad hos oss möjlighet att teckna ett förmånligt studentelhandelsavtal och de kan även hjälpa till att teckna elnätsavtal som görs hos Vattenfall. För mer information läs här eller besök http://upplandsenergi.se/vdalastudentel

Du kan även själv kontakta Vattenfall som är nätleverantör för att teckna elnätsavtal, för mer information vänligen besök https://www.vattenfall.se/elavtal/vid-flytt/. Du kan sedan välja annan elhandelsleverantör om du önskar.

Majklockan och Ängsklockan:
Om du har tecknat ett hyreskontrakt på en lägenhet på någon av dessa områden tillhandahålls elen av Stiftelsen. Elförbrukningen kommer att debiteras månadsvis på din hyresavi med två månaders förskjutning. Du behöver inte teckna något eget elavtal.

Vattenförbrukning:

Om vattenförbrukning ingår i månadshyran eller ej framgår av ditt hyreskontrakt.

Om vattenförbrukningen inte ingår i månadshyran kommer kall- /varmvattenförbrukningen att debiteras månadsvis på din hyresavi med två månaders förskjutning.

Övrig info
Folkbokföring:

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Läs mer här: Anmäla flytt som student

Medboende:

Det går bra att ha en medboende i våra lägenheter och personen behöver inte vara studerande eller medlem i nationen.

Kontakta kontoret (senast två veckor innan inflyttningsdagen) om ni önskar att medboendes namn ska sättas upp i trapphus, postfack etc. Inkommer uppgifter senare kommer uppgifterna att uppdateras vid nästa månadsskifte.

I rum är det ej tillåtet att bo fler än en person/rum.

Hyreskontrakt:

Ditt hyreskontrakt är elektroniskt signerat från dig som hyresgäst och din hyresvärd. Du behöver inte fysiskt skriva under ditt kontrakt. Du kan se ditt hyreskontrakt på Mina sidor inom ett dygn från det att hyresvärden signerat kontraktet.


Hyresgäst

Felanmälan
Om du upplever att det är något fel eller något är trasigt i din bostad eller i fastigheten gör du en felanmälan.
Det enklaste och snabbaste sättet att göra det är via Mina sidor, scrolla ner till Felanmälan och klicka på ”Skapa ny”. Felanmälan hamnar hos våra fastighetsskötare som kommer att hjälpa er.

Vid akuta fel, med fara för människor eller fastighet ring alltid 018-12 80 70, knappval 3.

Akuta ärenden/Störningar
Akuta ärenden:

Vid Akuta ärenden som t.ex. strömavbrott, stopp i avlopp, vattenläcka, utelåsning m.m., ring Ring 018-12 80 70, välj knappval 3. Under arbetstid går samtalen till Stiftelsens personal, övrig tid går det till Securitas.

Vid utelåsning måste man kunna legitimera sig och hyresgästen själv stå för kostnaden.

Störningar:

Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Grannen kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Det finns inga speciella tider på dygnet när det är tillåtet att ha musik, tv på hög volym, fest eller likande.
Om det inte sker någon förbättring vänligen ring 018-12 80 70, välj knappval 3.

Hyresavier
Du hittar dina hyresavier på Mina sidor på Nationsgardarna.se runt den 25:e varje månad. Månadshyran betalas alltid i förskott. För de bostäder där vatten/el förbrukning ej ingår men Stiftelsen tillhandahåller detta kommer detta att debiteras på hyresavierna med två månaders förskjutning.

Vid inbetalning anges endast OCR-numret i meddelande-raden. I annat fall kan din betalning inte registreras. Efter betalning kan det ta upp till en vecka innan betalstatus för avin uppdateras till ”betald” på Mina sidor. För fullständig betalningsinformation och specifikation vänligen klicka på ”ladda ner som PDF”.

Du får ett mail när du har fått en ny avi. Om du inte får mail vänligen kontrollera att dina aviseringsinställningar för webbavi är inställd på e-post på ”mina kontaktuppgifter” då du är inloggad.

Hyra ut bostad i andrahand
Studentlägenhet:

Får man hyra ut i andra hand efter godkännande från bostadsstiftelsen.

Studentrum:

Får man hyra ut i andra hand efter godkännande från bostadsstiftelsen, dock inte under perioden juli-augusti.

Regler för andrahandsuthyrning:

1. Ansökningsblanketten ska skickas till bostad@v-dalabostad.se senast en 1 månad före den dag hyresgästen avser att hyra ut lägenheten. Andrahandshyresgästen får ej ta lägenheten i bruk innan Stiftelsen han godkänt ansökan.
2. Andrahandshyresgästen måste vara medlem i Västmanlands-Dala nation och heltidsstudent vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Bevis bifogas ansökan. Under perioden juni – augusti finns inget krav på studier för andrahandshyresgästen.
3. Förstahandshyresgästen ska kunna uppvisa intyg på antagning till utbytesstudier, verksamhetsförlagd utbildning vid annan ort (t.ex. praktik) via Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet eller värnplikt. Intyg bifogas ansökan. Under perioden juni – augusti finns inget krav på utbytesstudier eller verksamhetsförlags utbildning på annan ort.
4. Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot hyresvärden.
5. Både första- och andrahandshyresgästen ska ha giltig hemförsäkring för hyresobjektet under hyrestiden.
6. För att få hyra ut sin bostad måste man ha bott i bostaden minst 6 månader.

Blanketter:

Ansökan Andrahandsuthyrning
Andrahandskontrakt mellan hyresgäster

Hyresgästrepresentanter
Det finns särskilt valda hyresgästrepresentanter för varje bostadsområde och dessa representerar alla hyresgäster i Stiftelsens styrelse.
Har du några idéer på områden med förbättringspotential eller upplever du något problem som hyresgäst? (obs ej felanmälan)
Kontakta då hyresgästrepresentanterna så kommunicerar dem detta till Stiftelsen.
Om du har frågor eller vill bli vår nästa hyresgästrepresentant vänligen maila förste kurator.

Det finns facebookgrupper för vissa av våra bostadsområden där man kan diskutera med och ställa frågor till andra hyresgäster i bostadsområdet.

Svartman: ”Svartmangatan 14 & 16”
Triangeln: ”Rackarberget, Gamla Studentstaden, Triangeln och Studentvägen”
Majklockan/Ängsklockan: ”Majklockan och Ängsklockan”

Maila Hyresgästrepresentant

Ska du flytta ut?

Uppsägning
Kontraktet sägs upp på Mina sidor.
Uppsägningstiden är alltid tre månader från nästkommande månadsskifte från den dag uppsägningen sker. Det innebär att om du t.ex. säger upp din bostad den 15 mars så kommer ditt kontrakt att sluta gälla 30 juni. Glöm inte att adressändra så att din post kommer rätt.

Glöm inte att boka besiktning och tänk på att bostaden ska vara tömd och flyttstädad innan. Se mer information under fliken ”Besiktning”.
Utflyttningsdag
Utflyttningsdagen är alltid första vardagen i månaden efter kontraktets slutdatum. Dvs. infaller den första dagen i månaden på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.
Flyttstädning:

Flyttstädning ska vara utförd senast klockan 07:30 på utflyttningsdagen. Se mer information under Flyttstädning.

Besiktning:

Besiktningen av din bostad ska vara godkänd senast på förmiddagen på utflyttningsdagen. Se mer information under Besiktning

Nycklar:

Nycklar, taggar och ev. tvättkolvar ska vara kontoret, på Svartmangatan 16, tillhanda senast klockan 11.00 på utflyttningsdagen. Om nycklar återlämnas i brevinkast, som finns till vänster om entrén, vänligen märk upp nycklarna med objektsnummer. Se mer information under Återlämning av nycklar.

Flyttstädning
• Flyttstädning ska vara utförd senast kl. 07:30 på utflyttningsdagen, första vardagen i månaden.

• Har ni anlitat städfirma är det er uppgift att de får nycklar till bostaden och även informera städfirman om eventuella nedslag som behöver åtgärdas.

• Önskas avkalkningsmedel vänligen gör en felanmälan.

• Bor du i en triplett eller dubblett så ska ditt rum flyttstädas men du har även ett städområde som ska vara städat vid utflytt. Mer information om det hittar du på entrédörren.

• Har du en uteplats så måste även denna städas och ogräset ska vara bortrensat.

• Tänk på att använda rätt rengöringsmedel på rätt yta, fönsterputs till fönster, Allrent till golv & målade ytor, avkalkningsmedel i duschutrymme. Tänk också på att för starka produkter kan vara skadligt för vissa material.

För mer information om vad som behöver städas kan du läsa här.

Besiktning

• Boka i god tid, ca 1-3 veckor i förväg. Ge gärna förslag på tid.

• Bostaden ska vara tömd och flyttstädad innan besiktningen.

• Det är önskvärt att du närvarar.

• Besiktning bokas via mail besiktning@v-dalabostad.se

• Lämna inte in nycklarna förrän ni har fått slutbesiktningen godkänd om ni vill ha möjlighet att åtgärda nedslagen själva.

• Har ni besiktningen på utflyttningsdagen, första vardagen i månaden, är det extra viktigt att ni närvarar annars skickar vi vår städpersonal för att åtgärda eventuella nedslag och skickar sedan en faktura till er.

• Samtliga utrustningsdetaljer som tillhör rummet såsom dörrar, hatthylla, gardinbeslag m.m., måste finnas i rummet senast på besiktningsdagen.

• Om det visar sig att det finns skador i rummet som du själv har orsakat genom onormalt slitage eller om utrustning saknas kan du bli ersättningsskyldig. Du får inte spackla igen hål eller måla om själv.

• Vi skickar ut protokollen efter besiktningen till er email ni uppgivit i er profil.

• Får ni nedslag så måste ni åtgärda detta snarast och boka en ny tid för ombesiktning.

Återlämning av nycklar
Nycklar, taggar och ev. tvättkolvar ska vara kontoret, på Svartmangatan 16, tillhanda senast kl. 11.00 på utflyttningsdagen. Om nycklar återlämnas i brevinkastet, som finns till vänster om entrén, vänligen märk upp nycklarna med objektsnummer. Vid sen inlämning debiteras en summa på minst 500kr.