Ansökningsregler för Nationsgårdarna

Allmänna bestämmelser

Nationsbostäderna som Nationsgårdarna tillhandahåller förbehålls medlemmar av den nation vars stiftelse nationsbostaden tillhör, som aktivt studerar vid universitet eller högskola i Uppsala och uthyres som tillfällig genomgångsbostad under studietiden.

För att räknas som aktivt studerande måste man vara registrerad på 30hp/termin och klara minst 22,5hp/termin.

Behörig att söka nationsbostad är den som är fulltidsstuderande, man måste vara registrerad på 30hp/termin och klara minst 22,5hp/termin, och betalande medlem av nation.

Det finns dock ett undantag – under perioden 1/5–1/9 är även de som ännu inte antagits till någon utbildning/kurs i Uppsala behöriga att söka studentbostäder. Undantaget gäller endast nedan nationer:

Stockholms nation, Uplands nation, Gästrike Hälsinge nation, Smålands nation, Kalmar nation och Norrlands nation.

För att registrera dig ska du ha fyllt 18 år.

Köpoäng

En sökandes köpoäng bestäms av de sammanlagda poängen från antalet betalda medlemsterminer som man har i nationen (varje medlemstermin ger 1 poäng) och poängen för eventuella förtroendeuppdrag man har haft på nationen. Kontakta nationen för att få veta vilka förtroendeuppdrag som är poänggivande och vilka poäng de ger.

Om flera sökande har lika många köpoäng, slumpas turordningen fram.

Barnförtur
Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder, Stiftelsen Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder, Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder samt Norrlandsgårdarna tillämpar barnförtur till vissa typer av bostäder. För att söka med barnförtur måste sökande ha varit medlem i nationen minst tre terminer.
Kontakta respektive stiftelse för mer information om du vill söka med barnförtur.

Spärregler

Man kan endast ha fem pågående intresseanmälningar.

Om man fått förfrågan på en nationsbostad och tackar nej tre gånger under en sex månaders period spärras man från att göra intresseanmälan i tre månader. Uteblivet svar räknas som ett nej. 

Om man blir erbjuden att teckna kontrakt på en nationsbostad och därefter tackat nej eller ej svarar, kan man inte söka någon ny nationsbostad under de sex närmaste månaderna.

Om man har skrivit på ett kontrakt kan man inte söka någon ny nationsbostad hos någon av Nationsgårdarnas stiftelser, före tre månader efter tillträdesdatum.

Om man har ett kontrakt på ett rum i korridor, rum med kokskåp, rum i dubblett eller rum i triplett kan man inte söka någon annan bostad inom samma kategori och bostadsområde.

Om man blir erbjuden att signera kontrakt på en nationsbostad, makuleras andra aktuella intresseanmälningar.