In- och utflytt

Ska du flytta in?

Inflyttning
Tillträde

Tillträdet till bostaden sker från klockan 13:00 första vardagen i månaden. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.

Hyreskontrakt

Ditt hyreskontrakt är elektroniskt signerat från dig som hyresgäst och din hyresvärd. Du behöver inte fysiskt skriva under ditt kontrakt. Du kan se ditt hyreskontrakt på Mina sidor inom ett dygn från det att hyresvärden signerat kontraktet.

Folkbokföring

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Läs mer här: anmäla flytt som student

Nycklar
Kvittering av nycklar

Nycklarna kvitterar du ut på vår expedition på Studentvägen 2C från kl. 13.00 på inflyttningsdagen. Kom ihåg att ta med giltig legitimation, nationskort och objektsnummer till bostaden du ska flytta till (tex N2201).

Har du inte möjlighet att kvittera ut nycklarna på nämnda tid går det bra att komma en annan dag efter inflyttningsdagen på våra ordinarie öppettider.

Hyresavier
Hyresavier

Du hittar dina hyresavier på Mina sidor runt den 25:e varje månad. Månadshyran betalas alltid i förskott.

Vid inbetalning anges endast OCR-numret i meddelande-raden. I annat fall kan din betalning inte registreras. Efter betalning kan det ta upp till en vecka innan betalstatus för avin uppdateras till ”betald” på Mina sidor. För fullständig betalningsinformation och specifikation vänligen klicka på ”ladda ner som PDF”.

Du får ett mail när du har fått en ny avi. Om du inte får mail vänligen kontrollera att dina aviseringsinställningar för webbavi är inställd på e-post på ”mina kontaktuppgifter” då du är inloggad.

För de bostäder där vatten/el förbrukning ej ingår men Stiftelsen tillhandahåller detta kommer detta att debiteras på hyresavierna med två månaders förskjutning.

Hemförsäkring
Hemförsäkring

Det är viktigt att din hemförsäkring gäller under hela din hyrestid, som framgår enligt ditt hyreskontrakt. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörda i en brand, samt täcka för skador på fastigheten som du eventuellt orsakar

El- och vattenförbrukning
Elförbrukning

Om elförbrukningen ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om du har tecknat ett hyresavtal där du behöver teckna el-avtal behöver du kontakta Vattenfall för nätavtal senast två veckor innan inflyttning. Du kan sedan välja annan el-leverantör om du önskar.

Vattenförbrukning

Om vattenförbrukning ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om vattenförbrukningen INTE ingår i månadshyran kommer kall/varm-vattenförbrukningen att debiteras månadsvis på din hyresavi med två månaders förskjutning.

Medboende
Medboende

Det går bra att ha en medboende i våra lägenheter och personen behöver inte vara studerande eller medlem i nationen.

I rum är det ej tillåtet att bo fler än en person per rum.

Kontakta kontoret, senast två veckor innan inflyttningsdagen, om ni önskar att medboendes namn ska sättas upp i trapphus, postfack etc. Inkommer uppgifter senare kommer uppgifterna att uppdateras vid nästa månadsskifte.

Ska du säga upp din bostad?

Uppsägning
Uppsägning

Kontraktet sägs upp på Mina sidor.

Uppsägning av ditt kontrakt sker till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning. Det innebär att om du t.ex. säger upp din bostad under mars månad så är uppsägningsperioden april, maj, juni och ditt kontrakt kommer att sluta gälla 30 juni.

Utflyttningsdagen är alltid första vardagen i månaden efter kontraktets slutdatum. Infaller utflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.

Besiktningar
Rum

Ungefär en månad/några veckor innan hyresavtalet upphör kommer vi att boka in och genomföra en konditionsbesiktning av rummet.

Syftet med besiktningen är att stämma av skick och slitage i rummet och planera in för eventuella åtgärder inför nästkommande hyresgäst. Vid besiktningen tas självfallet normalt slitage i beaktning och är inte något som du kommer att belastas för.

Konditionsbesiktningen görs i bebott skick, så tömning och städning av rummet är inte nödvändigt.

Lägenhet

Konditionsbesiktning är hyresgästen ansvarig att boka med städledare, inom två veckor från det att lägenheten är uppsagd på Mina sidor. Boka konditionsbesiktning genom att mejla eva@studentvagen.se.

Konditionsbesiktning av lägenheten sker tillsammans med hyresgästen. Då finns tillfälle att ta upp frågor kring ev. skador/slitage i lägenheten och man kan också få tips och råd inför flyttstädningen. Lägenheten behöver inte vara tömd och städad då.

På eller före utflyttningsdagen sker en slutbesiktning, hyresgästen behöver närvara. Lägenheten ska då vara helt tömd och flyttstädad.

Om lägenhetens slutbesiktning inte godkänns tillkommer en kostnad om minst 500 kr för ombesiktning.

Städning
Rum

Flyttstädning av rummet med tillhörande hall, toalett och garderober ombesörjes av hyresvärden. För detta betalar hyresgästen en städavgift till hyresvärden motsvarande minst två arbetstimmar.

Flyttstädning av källarförrådet och de skåp, lådor, frysfack och kylskåpshyllor i köket, som tillhör rummet ombesörjes av hyresgästen.

Om hyresgästen uteblir med sin del av flyttstädningen utgår en kostnad om minst två extra arbetstimmar.

Lägenhet

Hyresgästen ansvarar själv för flyttstädning av bostaden, samt bokning av slutbesiktning.

Slutbesiktning bokas genom att mejla eva@studentvagen.se.

Återlämning av nycklar
Rum

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.09:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C.

Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.

Lägenhet

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.12:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C.

Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.