Boendeservice

Ska du flytta in?

Inflyttning
Tillträdet till bostaden sker från klockan 13:00 första vardagen i månaden. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.
Nycklar
Nycklarna kvitterar du ut på vår expedition på Studentvägen 2C från kl. 13.00 på inflyttningsdagen. Kom ihåg att ta med giltig legitimation, nationskort och objektsnummer till bostaden du ska flytta till (tex S408). Har du inte möjlighet att kvittera ut nycklarna på nämnda tid går det bra att komma en annan dag efter inflyttningsdagen på våra ordinarie öppettider.
Hyresavier
Du hittar dina hyresavier på Mina sidor på Nationsgardarna.se runt den 25:e varje månad. Månadshyran betalas alltid i förskott. För de bostäder där vatten/el förbrukning ej ingår men Stiftelsen tillhandahåller detta kommer detta att debiteras på hyresavierna med två månaders förskjutning.

Vid inbetalning anges endast OCR-numret i meddelande-raden. I annat fall kan din betalning inte registreras. Efter betalning kan det ta upp till en vecka innan betalstatus för avin uppdateras till ”betald” på Mina sidor. För fullständig betalningsinformation och specifikation vänligen klicka på ”ladda ner som PDF”.

Du får ett mail när du har fått en ny avi. Om du inte får mail vänligen kontrollera att dina aviseringsinställningar för webbavi är inställd på e-post på ”mina kontaktuppgifter” då du är inloggad.
Hemförsäkring
Det är viktigt att din hemförsäkring gäller under hela din hyrestid, som framgår enligt ditt hyreskontrakt. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörda i en brand. Samt täcka för skador på fastigheten som du eventuellt orsakar
El- och vattenförbrukning
Elförbrukning:

Om elförbrukningen ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om du har tecknat ett hyresavtal där du behöver teckna el-avtal behöver du kontakta Vattenfall för nätavtal senast två veckor innan inflyttning. Du kan sedan välja annan el-leverantör om du önskar.

Vattenförbrukning:

Om vattenförbrukning ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om vattenförbrukningen INTE ingår i månadshyran kommer kall/varm-vattenförbrukningen att debiteras månadsvis på din hyresavi med två månaders förskjutning.

Övrig info
Folkbokföring:

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Läs mer här: Anmäla flytt som student

Medboende:

Det går bra att ha en medboende i våra lägenheter och personen behöver inte vara studerande eller medlem i nationen.

Kontakta kontoret (senast två veckor innan inflyttningsdagen) om ni önskar att medboendes namn ska sättas upp i trapphus, postfack etc. Inkommer uppgifter senare kommer uppgifterna att uppdateras vid nästa månadsskifte.

I rum är det ej tillåtet att bo fler än en person/rum.

Hyreskontrakt:

Ditt hyreskontrakt är elektroniskt signerat från dig som hyresgäst och din hyresvärd. Du behöver inte fysiskt skriva under ditt kontrakt. Du kan se ditt hyreskontrakt på Mina sidor inom ett dygn från det att hyresvärden signerat kontraktet.

Hyresgäst

Felanmälan
Om du upplever att det är något fel eller något är trasigt i din bostad eller i fastigheten gör du en felanmälan.
Det enklaste och snabbaste sättet att göra det är via Mina sidor, scrolla ner till Felanmälan och klicka på ”Skapa ny”. Felanmälan hamnar hos våra fastighetsskötare som kommer att hjälpa er.
Akuta ärenden & Störningar
Akuta ärenden:

Journummer för akuta fel efter kl. 16.00 Före kl. 07.00:

Vatten, avlopp och el: BRAVIDA 018-10 04 10
Fönster och glas: SECURITAS 010-470 57 69

Låsöppning:

För låsöppning efter kl. 16.00 & före kl. 07.00:

Kontakta SECURITAS 010-470 57 69
Du måste visa legitimation samt påvisa att du bor i bostaden. Uppge din adress vid beställning.
Avgift för låsöppning betalas direkt till Securitas på plats.

Störningar:

Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Grannen kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Det finns inga speciella tider på dygnet när det är tillåtet att ha musik, tv på hög volym, fest eller likande.
Om det inte sker någon förbättring vänligen kontakta Securitas Trygghetsjour: 010-470 57 69. Jourkostnad kan komma att debiteras hyresgäst som stör.

Huskurage
Stiftelsen Stockholm nation studentbostäder har infört Huskurage i sina bostäder. Huskurage är ett verktyg som i stora drag betyder att man är en bra granne. Om man hör något som inte stämmer i rummet bredvid eller i lägenheten under så ska man våga knacka på, ringa polisen mm. Detta skapar en trygghet i våra bostäder. Vi hoppas också att detta kan medföra att man pratar mer med varandra i husen. Målet med detta är att man kommunicerar och har en naturlig dialog och bryr sig om varandra.

Man ska känna sig trygg i våra bostäder och ha en fin gemenskap . Vi hoppas också att det ta leder till att om man märker att någon mår dåligt så frågar man hur det är och om det är något man kan göra för att hjälpa till. Man kan självklart kontakta oss också så ser vi till att man får kontaktuppgifter till rätt vård. För mer information om Huskurage kan du besöka deras hemsida eller läsa mer här.
Boende referens
Om du behöver en boende referens kontaktar du expeditionen. Stiftelsen lämnar endast ut skriftliga referenser till dig som hyresgäst som du i sin tur får förmedla till kommande hyresvärd.
Hyra ut bostad i andra hand
Studentlägenhet: får man hyra ut i andra hand efter godkännande från stiftelsen.

Studentrum: får man hyra ut i andra hand efter godkännande från stiftelsen, dock inte under perioden juni-augusti.

Regler för andrahandsuthyrning:

1. Komplett ansökan ska lämnas till expeditionen senast 2 veckor före den dag hyresgästen avser att hyra ut bostaden.

2. Andrahandshyresgästen måste vara medlem i Stockholm nation och heltidsstudent vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Bevis bifogas ansökan.

3. Förstahandshyresgästen ska kunna uppvisa intyg på antagning till utbytesstudier eller verksamhetsförlagd utbildning vid annan ort (t.ex. praktik) via Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Intyg bifogas ansökan.

4. Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot hyresvärden.

5. Både första- och andrahandshyresgästen ska ha giltig hemförsäkring för hyresobjektet under hyrestiden.

6. För att få hyra ut sin bostad måste man ha bott i bostaden minst 6 månader.

Vid erhållet tillstånd tillkommer en avgift på 200 kr.

Ladda ner ansökningsblankett

Ska du säga upp din bostad?

Uppsägning
Kontraktet sägs upp på Mina sidor på nationsgardarna.se

Uppsägningstiden är tre månader från nästkommande månadsskifte från den dag uppsägningen sker. Det innebär att om du t.ex. säger upp din bostad den 15 mars så kommer ditt kontrakt att sluta gälla 30 juni. För kontrakt för studentrum tecknade innan 2019 gäller uppsägningsperioder enligt ditt avtal. Kontakta stiftelsen vid uppsägning.

Utflyttningsdagen är alltid första vardagen i månaden efter kontraktets slut datum. Infaller utflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.
Besiktningar
Besiktning -Rum

Ungefär en månad/några veckor innan hyresavtalet upphör kommer vi att boka in och genomföra en konditionsbesiktning av rummet. Syftet med besiktningen är att stämma av skick och slitage i rummet och planera in för eventuella åtgärder inför nästkommande hyresgäst. Vid besiktningen tas självfallet normalt slitage i beaktning och är inte något som du kommer att belastas för. Konditionsbesiktningen görs i bebott skick, så tömning och städning av rummet är inte nödvändigt.

Besiktning -Lägenhet

Vår städledare kommer att utföra en konditionsbesiktning av lägenheten tillsammans med hyresgästen. Då finns tillfälle att ta upp frågor kring ev. skador/slitage i lägenheten och man kan också få tips och råd inför flyttstädningen. Lägenheten behöver inte vara tömd och städad då.

Konditionsbesiktning är hyresgästen ansvarig att boka med städledare, inom två veckor från det att lägenheten är uppsagd på mina sidor.

På eller i nära anslutning före utflyttningsdagen sker en slutbesiktning, hyresgästen behöver närvara. Lägenheten ska då vara helt tömd och flyttstädad.

Städning
Städning – Rum

Hyresgästen ansvarar för att källarförrådet töms på personliga tillhörigheter, sopas ur och lämnas olåst. Hyresgästen ansvarar för att avlägsna alla sina personliga tillhörigheter både i bostadsrummet men också de gemensamma utrymmena som hör till rummet (såsom kyl/frys köksskåp, källarförråd mm). I bostadsrummet (inklusive hall och WC) utför Stiftelsens personal flyttstädning-mot en avgift som betalas i samband med utflyttning. I köket är hyresgästen ansvarig för att att torka ur sina kyl- och frysplats, köksskåp och kökslådor.

Städning – Lägenhet

Hyresgästen ansvarar för flyttstädning av bostaden. Hyresgästen ansvarar för ha en godkänd slutbesiktning innan återlämning av nycklar. (se avsnittet om besiktning lägenhet)

Återlämning av nycklar
Rum

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.09:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C. Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.

Lägenhet

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.12:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C. Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.