Boendeservice

Ska du flytta in?

Inflyttning
Tillträde

Tillträdet till bostaden sker från klockan 13:00 första vardagen i månaden. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.

Hyreskontrakt

Ditt hyreskontrakt är elektroniskt signerat från dig som hyresgäst och din hyresvärd. Du behöver inte fysiskt skriva under ditt kontrakt. Du kan se ditt hyreskontrakt på Mina sidor inom ett dygn från det att hyresvärden signerat kontraktet.

Folkbokföring

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Läs mer här: anmäla flytt som student

Nycklar
Kvittering av nycklar

Nycklarna kvitterar du ut på vår expedition på Studentvägen 2C från kl. 13.00 på inflyttningsdagen. Kom ihåg att ta med giltig legitimation, nationskort och objektsnummer till bostaden du ska flytta till (tex N2201).

Har du inte möjlighet att kvittera ut nycklarna på nämnda tid går det bra att komma en annan dag efter inflyttningsdagen på våra ordinarie öppettider.

Hyresavier
Hyresavier

Du hittar dina hyresavier på Mina sidor runt den 25:e varje månad. Månadshyran betalas alltid i förskott.

Vid inbetalning anges endast OCR-numret i meddelande-raden. I annat fall kan din betalning inte registreras. Efter betalning kan det ta upp till en vecka innan betalstatus för avin uppdateras till ”betald” på Mina sidor. För fullständig betalningsinformation och specifikation vänligen klicka på ”ladda ner som PDF”.

Du får ett mail när du har fått en ny avi. Om du inte får mail vänligen kontrollera att dina aviseringsinställningar för webbavi är inställd på e-post på ”mina kontaktuppgifter” då du är inloggad.

För de bostäder där vatten/el förbrukning ej ingår men Stiftelsen tillhandahåller detta kommer detta att debiteras på hyresavierna med två månaders förskjutning.

Hemförsäkring
Hemförsäkring

Det är viktigt att din hemförsäkring gäller under hela din hyrestid, som framgår enligt ditt hyreskontrakt. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörda i en brand, samt täcka för skador på fastigheten som du eventuellt orsakar

El- och vattenförbrukning
Elförbrukning

Om elförbrukningen ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om du har tecknat ett hyresavtal där du behöver teckna el-avtal behöver du kontakta Vattenfall för nätavtal senast två veckor innan inflyttning. Du kan sedan välja annan el-leverantör om du önskar.

Vattenförbrukning

Om vattenförbrukning ingår i månadshyran framgår av hyresavtalet.

Om vattenförbrukningen INTE ingår i månadshyran kommer kall/varm-vattenförbrukningen att debiteras månadsvis på din hyresavi med två månaders förskjutning.

Medboende
Medboende

Det går bra att ha en medboende i våra lägenheter och personen behöver inte vara studerande eller medlem i nationen.

I rum är det ej tillåtet att bo fler än en person per rum.

Kontakta kontoret, senast två veckor innan inflyttningsdagen, om ni önskar att medboendes namn ska sättas upp i trapphus, postfack etc. Inkommer uppgifter senare kommer uppgifterna att uppdateras vid nästa månadsskifte.

Hyresgäst

Felanmälan
Felanmälan

Om du upplever att det är något är fel eller trasigt i din bostad eller i fastigheten gör du en felanmälan.

Detta görs via Mina sidor, scrolla ner till Felanmälan och klicka på “Skapa ny”. Felanmälan hamnar hos våra fastighetsskötare som kommer att hjälpa er.

Störningar
Störningar

När det är flera personer som bor i samma hus är viss störning oundviklig, alla personer har olika behov och intressen. Delvis kommer man alltid att höra sina grannar när man bor i ett hus med många andra, men du som granne är också skyldig att visa de andra boende hänsyn och respekt, särskilt sena kvällar och nätter.

Blir du störd av en granne? Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Grannen kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning.

Exempel på vad som kan vara en störning

• Hög musik.
• Badvatten som spolas sena kvällar och nätter.
• Bråk och skrik i lägenheter.
• Återkommande störande fester.
• Höga ljud och buller.

Exempel på vad som inte är en störning

• Barn som låter eller gråter.
• Om man kan stänga ute störningen, exempelvis genom att stänga dörrar eller fönster.

Om du har pratat med din granne men det inte sker någon förbättring kan du kontakta Securitas Trygghetsjour: 010-470 57 69.

Huskurage
Huskurage

Stiftelsen Norrlandsgårdarna har infört Huskurage i sina bostäder. Huskurage är ett verktyg som i stora drag betyder att man är en bra granne. Om man hör något som inte stämmer i rummet bredvid eller i lägenheten under så ska man våga knacka på, ringa polisen mm. Detta skapar en trygghet i våra bostäder. Vi hoppas också att detta kan medföra att man pratar mer med varandra i husen. Målet med detta är att man kommunicerar och har en naturlig dialog och bryr sig om varandra.

Man ska känna sig trygg i våra bostäder och ha en fin gemenskap . Vi hoppas också att det ta leder till att om man märker att någon mår dåligt så frågar man hur det är och om det är något man kan göra för att hjälpa till. Man kan självklart kontakta oss också så ser vi till att man får kontaktuppgifter till rätt vård. För mer information om Huskurage kan du besöka deras hemsida eller läsa mer här.

Boendereferens
Boendereferens

Om du behöver en boendereferens kontaktar du info@studentvagen.se. Stiftelsen lämnar endast ut skriftliga referenser till dig som hyresgäst som du i sin tur får förmedla till kommande hyresvärd.

Hyra ut bostad i andra hand
Andrahandsuthyrning

Lägenhet får man hyra ut i andra hand efter godkännande från stiftelsen.

Korridorsrum får man hyra ut i andra hand efter godkännande från stiftelsen, dock inte under perioden juni-augusti.

Regler för andrahandsuthyrning

1. Komplett ansökan ska lämnas till expeditionen senast 2 veckor före den dag hyresgästen avser att hyra ut bostaden.

2. Andrahandshyresgästen måste vara medlem i nationen och heltidsstudent vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Bevis bifogas ansökan.

3. Förstahandshyresgästen ska kunna uppvisa intyg på antagning till utbytesstudier eller verksamhetsförlagd utbildning vid annan ort (t.ex. praktik) via Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet. Intyg bifogas ansökan.

4. Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot hyresvärden.

5. Både första- och andrahandshyresgästen ska ha giltig hemförsäkring för hyresobjektet under hyrestiden.

6. För att få hyra ut sin bostad måste man ha bott i bostaden minst 6 månader.

Vid erhållet tillstånd tillkommer en avgift på 200 kr.

Ladda ner ansökningsblankett

Ska du säga upp din bostad?

Uppsägning
Uppsägning

Kontraktet sägs upp på Mina sidor.

Uppsägning av ditt kontrakt sker till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning. Det innebär att om du t.ex. säger upp din bostad under mars månad så är uppsägningsperioden april, maj, juni och ditt kontrakt kommer att sluta gälla 30 juni.

Utflyttningsdagen är alltid första vardagen i månaden efter kontraktets slutdatum. Infaller utflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning i stället ske närmast efterföljande vardag.

Besiktningar
Rum

Ungefär en månad/några veckor innan hyresavtalet upphör kommer vi att boka in och genomföra en konditionsbesiktning av rummet.

Syftet med besiktningen är att stämma av skick och slitage i rummet och planera in för eventuella åtgärder inför nästkommande hyresgäst. Vid besiktningen tas självfallet normalt slitage i beaktning och är inte något som du kommer att belastas för.

Konditionsbesiktningen görs i bebott skick, så tömning och städning av rummet är inte nödvändigt.

Lägenhet

Konditionsbesiktning är hyresgästen ansvarig att boka med städledare, inom två veckor från det att lägenheten är uppsagd på Mina sidor. Boka konditionsbesiktning genom att mejla eva@studentvagen.se.

Konditionsbesiktning av lägenheten sker tillsammans med hyresgästen. Då finns tillfälle att ta upp frågor kring ev. skador/slitage i lägenheten och man kan också få tips och råd inför flyttstädningen. Lägenheten behöver inte vara tömd och städad då.

På eller före utflyttningsdagen sker en slutbesiktning, hyresgästen behöver närvara. Lägenheten ska då vara helt tömd och flyttstädad.

Om lägenhetens slutbesiktning inte godkänns tillkommer en kostnad om minst 500 kr för ombesiktning.

Städning
Rum

Flyttstädning av rummet med tillhörande hall, toalett och garderober ombesörjes av hyresvärden. För detta betalar hyresgästen en städavgift till hyresvärden motsvarande minst två arbetstimmar.

Flyttstädning av källarförrådet och de skåp, lådor, frysfack och kylskåpshyllor i köket, som tillhör rummet ombesörjes av hyresgästen.

Om hyresgästen uteblir med sin del av flyttstädningen utgår en kostnad om minst två extra arbetstimmar.

Lägenhet

Hyresgästen ansvarar själv för flyttstädning av bostaden, samt bokning av slutbesiktning.

Slutbesiktning bokas genom att mejla eva@studentvagen.se.

Återlämning av nycklar
Rum

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.09:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C.

Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.

Lägenhet

Nycklar till bostaden ska vara Stiftelsen tillhanda senast kl.12:00 på utflyttningsdagen. Det går bra att lämna nycklarna (tydligt uppmärkta) i Stiftelsens brevlåda på Studentvägen 2C.

Vid sen inlämning debiteras avflyttande hyresgäst för låsbyte på bostaden.