Aktuellt

Hyreshöjning, parkeringstillstånd & god jul!
Information till er hyresgäster gällande hyror för 2022. Giltighetstid för parkeringstillstånd för Studentvägen samt saker att tänka på om du åker hem över jul & …
Information till dig som bor på Studentvägen 18 och Studentvägen 20
I samband med spolning och genomgång av samtliga liggande avloppsstammar (bottenstammarna) under husen på Studentvägen har det konstaterats att avloppsrören behöver ses över. Rören börjar …